General terms and conditions

Terms and conditions of purchase

Terms and conditions of sale 

 

Společnost SCHÄFER – SUDEX s.r.o. je 100% dceřinnou společností SCHÄFER Werke GmbH

 

SCHÄFER – SUDEX s.r.o.
IČO: 60912278
DIČ: CZ60912278
Krajský soud v Hradci Králové, spis.zn. C, 6260