Rodinné hodnoty

Síla a potenciál existence do budoucnosti zajišťuje u všech podniků skupiny SCHÄFER GROUP aktivní zapojení rodiny majitelů. Zachovávání hodnot a cílů zakladatele, snaha o podnikatelskou samostatnost, nezávislost zachovaná díky vlastní finanční angažovanosti – na těchto základech může management realizovat předvídavou a důslednou strategii podniku:

„Jako rodina majitelů jsme stálou oporou celé skupiny a díky našemu propojení umožňujeme spolehlivé a na budoucnost orientované možnosti vývoje. Chceme, aby námi vytvořené představy o hodnotách rozhodujícím způsobem formovaly podniky. Z těchto představ o hodnotách jsme odvodili hlavní směry pro řízení podniků:“

Základní hesla jsou:

Respektování hodnot, důvěra a spolehlivost formují zacházení a spolupráci s pracovníky, zákazníky a obchodními partnery. Ve spojení s tímto postojem vzniká také spolehlivá orientace: 

"Jsme přesvědčeni, že jsme pro celou skupinu podniků vytvořili významnou základnu, abychom mohli trvale a úspěšně vycházet vstříc také budoucím požadavkům.“